Қашықтан оқытуды ұйымдастыру туралы ҚР БжҒМ бұйрығы және нұсқаулығы

Қашықтан оқытуды ұйымдастыру туралы ҚР БжҒМ бұйрығы және нұсқаулығы